YLLÄPITO JA KOULUTUS

YLLÄPITO- JA KOULUTUSPALVELUT


Kaikkien etäneuvottelulaitteita käyttävien asiakkaidemme kanssa tehdään ylläpitosopimus, joista valitaan asiakkaan tilanteeseen parhaiten soveltuva ylläpitotaso. Ylläpitosopimus varmistaa etäneuvottelulaitteiston huolettoman käytön ja valitun palvelutason eri tilanteissa.

Perustasolla tukipalvelut

Kaikkia asiakkaittemme loppukäyttäjiä palvelee Service Desk -tuki sähköpostitse, puhelimella tai videoneuvotteluna. MEGA-palvelutasolla asiakas saa lisäksi laitteen ohjelmistopäivitykset itsepalveluna ja sopimuskauden mittaisen laitetakuun, joka kattaa etäneuvottelulaitteen tekniset ja mekaaniset viat (pois lukien huolimattomasta käytöstä aiheutuneet rikkoutumiset).

Etädiagnostiikka ja etähallinta

Ylläpitosopimusta on mahdollista laajentaa myös sisältämään mm. etähallinan ja -diagnostiikan, jolloin asiantuntijamme voivat tehdä huoltotoimenpiteet useissa tapauksissa etähallinnan kautta. Vaihtolaitepalvelussa asiakas saa korvaavan laitteiston huollon ajaksi, ja palvelutasoa voi laajentaa aina osoitehakimstojen päivitykseen ja käytön raportoiniin asti. Praecomin ylläpitopalvelut mitoitetaan asiakkaan tarpeen mukaan.


Koulutus

Käyttäjät koulutetaan laitteiston jokapäiväiseen käyttöön ilman turhan teknisiä asioita. Koulutukset tehdään yleensä asennuksen yhteydessä joko paikan päällä tai etäkoulutuksena tilanteesta riippuen. Asennuksen yhteydessä vastuukäyttäjälle ja avainhenkilöille opastetaan lyhyesti laitteiden ja palveluiden käyttö. Koulutukset voidaan järjestää suomen- tai englanninkielisinä.

Monesti on hyvä palauttaa mieliin palveluiden ja laitteiden käyttöä vähintään kerran vuodessa. Siihen tarkoitukseen etäkoulutus on erinomainen työkalu. Kokemuksemme mukaan että etämuotoinen koulutus on uusittuna säännöllisesti on tehokas tapa aktivoida työntekijät käyttämään palveluita enemmän. Etäkoulutuksessa osallistujat pääsevät harjoittelemaan laitteen käyttöä todellisessa neuvottelutilanteessa.


Vuorovaikutusvalmennus

Käytännönläheisten vuorovaikutusvalmennusten avulla saatte videoneuvottelujärjestelmänne tuloksekkaaseen käyttöön. Kehitämme parempaa virtuaalista yhteistyötä ja tehokkaampia videoneuvotteluja. Asiakkaidemme haasteita kohdanneina olemme oppineet käytännössä monia asioita, joilla tekin voitte hyödyntää videoneuvotteluratkaisuja tehokkaammin niin sisäisessä yhteydenpidossa kuin asiakasyhteistyön kehittämisessä. Kouluttajamme antaa valmennuksessa vinkkejä siitä, miten videopalavereista saadaan paras mahdollinen hyöty irti.

Esimerkkejä valmennuksista otsikkotasolla:

  • Virtuaalinen vuorovaikutus – näin onnistut videoneuvottelussa. Tehokas starttipaketti parempaan virtuaaliseen vuorovaikutukseen.
  • Meidän uudet videoneuvottelukäytännöt. Valmennuksessa rakennetaan yhteiset pelisäännöt videoneuvotteluiden tulokselliseen toteuttamiseen.
  • Vuorovaikutuksen välineitä videoneuvotteluiden vetäjille – Valmennuksessa otetaan haltuun fasilitointimenetelmiä ja työvälineitä vuorovaikutteisten ja tuloksellisten videokokousten vetämiseksi.
  • Tehokkaampia videoneuvotteluita -sparraus. Vuorovaikutusvalmentaja seuraa todellista videoneuvottelua. Palautteen pohjalta neuvotteluiden toimintatapoja kehitetään yhteisessä työpajassa.