Praecom-Eurooppahanke

Videoneuvottelupalvelun arkkitehtuurin muuttaminen paremmin vikasietoiseksi ja helpommin
hallittavaksi kokonaisuudeksi. Nykyisen videoalustan korvaaminen uudella alustalla, joka mahdollistaa sekä Microsoft Teams että Google Hangouts yhteensopivuuden. Uusi videoalusta on mahdollista toteuttaa virtualisoidussa palvelinympäristössä joka mahdollistaa kustannustehokkaan tavan luoda yhteyspisteitä muihin euroopan kohteisiin.