Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus


1 HANKE

Hankekoodi: A73749

Hankkeen nimi: Praecom kansainvälistymishanke - Eurooppa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 HAKIJAN PERUSTIEDOT

Hakijan virallinen nimi: PRAECOM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2108420-7

Jakeluosoite: Kutalantie 2

Puhelinnumero: +358 20 164 0200

Postinumero: 13210

Postitoimipaikka: HÄMEENLINNA

WWW-osoite: www.praecom.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liljedahl Miika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miika.liljedahl(at)praecom.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 20 164 0201

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 SUUNNITELMAN MUKAINEN TIIVISTELMÄ TOTEUTUKSESTA

Praecomin liiketoiminnan lajentuminen valittuihin Euroopan maihin. Liiketoiminnan laajentuminen vaatii seuraavat selvitystyöt: Euroopan Business Collaboraatiomarkkinan selvitystyö Praecomin kansainvälistymisvalmiuksien selvitys (GAP-analyysi) Tuotantomenetelmien kehitystarpeiden selvitys Selvitys prototyyppien ja teknologian kehitysvaatimuksista

4 HANKKEEN KOHDERYHMÄT

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

 

4.2 Välilliset kohderyhmät

 

5 PROJEKTIN JULKINEN RAHOITUS, EUROA

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 110

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 MAANTIETEELLINEN KOHDEALUE

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kutalantie 2

Postinumero: 13210

Postitoimipaikka: HÄMEENLINNA

7 HAKEMUSVAIHEESSA ILMOITETTAVAT ARVIOT HANKEKOHTAISISTA SEURANTIEDOISTA

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: -, joihin työllistyvät naiset -

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia -

8 HORISONTAALISET PERIAATTEET

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei

ei tarvetta, vaikutukset pieniä

Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei

ei tarvetta, vaikutukset pieniä

Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei

ei tarvetta, vaikutukset pieniä

-